listelenecek başlık bulunamadı.

xu100 bist

54

bilgi formu doldurmadan isteyen patron istediği kadar hisse satışı yapabilecek. kamuoyu ve yatırımcılar işlem bittikten sonra öğrenecek…

sermaye piyasası kurulu (spk) 'özel durumlar tebliği'nde değişikliğe gitti.

13 şubat 2018 tarihinde yayınlanan tebliğe göre artık halka açık şirketlerin hakim ortakları yüklü miktarda hisse satarken ‘bilgi formu’ doldurarak spk’ya onay için başvurmayacak. isteyen patron istediği kadar hisse satışı gerçekleştirebilecek... 

spk'nın konu ile ilgili olarak resmi gazete'de yayımlanan kararına göre, 23 ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı resmî gazete’de yayımlanan özel durumlar tebliği (ıı-15.1)’nin 12’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(4) bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama mkk tarafından yapılır. mkk’nın bu kapsamda açıklama yapması bu madde kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz."

patronların hisse satışının önü açıldı

spk'nın bir diğer tebliğinde ise, 22 haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı resmî gazete’de yayımlanan pay tebliği (vıı-128.1)’nin 27’nci maddesi yürürlükten kaldırıldı. aynı tebliğin 12’nci maddesinin yedinci fıkrası da yürürlükten kaldırıldı.

spk’nın yaptığı son düzenlemeyle yürürlükten kaldırdığı 27’nci madde, payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü getiriyordu.

kaldırılan maddenin detayı şöyle:

“madde 27 – (1) payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından kurulca esasları belirlenen bilgi formunun düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde kurulca onaylanması zorunludur. bu durumda ihraççı, bilgi formunun hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alır. borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında yapılan toptan satışlar bu yükümlülük kapsamında değerlendirilmez. bu maddede belirtilen oranlarda pay satışı gerçekleştirecek ortakların bu tebliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında mkk’ya yapacakları başvuru sırasında, kurulca onaylanmış bilgi formunun kap’ta ilan edilmiş olması zorunludur. bu fıkrada yer alan esasların dolanılması suretiyle borsada satış işleminin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kurulca tesis edilecek işlemler saklıdır.”

patron bütün hisseleri sattıktan sonra kamuoyu haberdar olacak

hisse senedi satarak borsada büyük oyunlar kuran patronların önünü kesen bu tebliğ, son dönemde borsada yüklü miktarlarda hisse satışının önüne geçmişti. ayrıca satış yapılmadan önce konu kamuoyuyla paylaşıldığı için tüm yatırımcılar gelişmeden haberdar olabiliyordu. yeni düzenlemeyle hakim hissedarlar istedikleri kadar hisseyi borsada satabilecekler.

yapılan düzenlemede hisse senedi pay oranları belirli miktarları geçince mkk’nın duyuru yapacağı belirtiliyor. yani patron sattıktan sonra eğer açıklama yapmazsa mkk kamuoyunu bilgilendirecek. yani iş işten geçtikten sonra yatırımcıların, kamuoyunun haberi olacak.  bir önceki tebliği bile arkadan dolanmaya çalışan onlarca patron çıkmış, spk da bunları en ağır şekilde cezalandırmıştı. şimdi hisse satışı için patronların önünde hiçbir engel kalmadı. borsa çevrelerinde “komisyon karşılığında itina ile patron malı satılır” vaadiyle çok sayıda ismin yeniden halka açık şirketlerin kapısını çalmaya başlayacağı konuşuluyor.

kaynak: borsagundem.com