listelenecek başlık bulunamadı.

doco

18

doco temettü bilgileri;

2017 / 2018 mali yılı 1 nisan 2017 - 31 mart 2018 hesap dönemi kar payı dağıtımına ilişkin olarak:

nakit olarak dağıtılacak toplam kar payı: 8.282.400 avro

her bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt kar payı: 0,85 avro

her bir hisse senedi başına dağıtılacak net kar payı: 0,61625 avro

temettü başlangıç tarihi: 16.07.2018

temettü ödeme tarihi: 30.07.2018