listelenecek başlık bulunamadı.

alkim

4

alkim kimya (alkım, sınırlı negatif): şirket'in 1ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında azalarak 11,5mn tl'ye gerilemiştir. alkim kimya'nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5 oranında artarak 116,6mn tl'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %54,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,3 oranında azalarak 24mn tl olarak gerçekleşmiştir. brüt kar marjı ise 9,8 puan düşüşle %20,6'ya gerilemiştir. alkim kimya'nın operasyonel giderleri aynı dönemde %10,5 oranında azalmış ve 9,5mn tl olmuştur. diğer faaliyetlerden de 5,8mn tl gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %55,7 artışla 20,3mn tl olmuştur. faaliyet karı marjı 2,3 puan artarak %17,4 olmuştur. finansman tarafında 3,7mn tl'lik gider kaydedilmiştir. tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 16,9mn tl seviyesinde gerçekleşirken, 4,4mn tl'lik vergi gideri etkisiyle net dönem karı da 12,5mn tl olmuştur. ana ortaklığın payına düşen net kar ise 1    1,5mn tl'dir. net kat marjı 6,4 puan düşüşle %9,8 olmuştur.